The Sun Project

The Sun Project se compone de un disco solar que al igual que la carta del Tarot nos mira de frente. Este proyecto de Sol ha necesitado de 168 dias para testimoniar que sus rayos como faro vital, nos dan discernimiento, guia, memorias de luz pero a menudo tambiém nos pueden deslumbrar hasta dejarnos a oscuras.

Debajo de este sol central están los nuevos gemelos, contenedores de vida, la caja donde guardar un poco de luz especular, donde poder reflejarnos y multiplicarnos.

Ficha técnica

Este proyecto cuenta con una estampa original de 76 x 56cm impresa en papel Revere Magnani black de 300gr con técnicas de collagraph, una caja de madera de nogal y una publicación de 22 ejemplares impresos en Riso y editados por Chiquita ediciones para la exposición Arcana, Barcelona noviembre 2019.

La memòria de les cases

La memòria de les cases és un projecte impulsat per la regidora de Cultura  de  l’Ajuntament de Sitges on es destaquen diferents cases de Sitges on hi van viure o estiuejar  personalitats rellevants  vinculades al món de les arts, la ciència i  la cultura en general.

La meva col.laboració ha estat en el disseny de les plaques conmemoratives, la imatge corporativa, disseny dels fulletons conjuntament amb qu-publicidad que ha estat qui ha dissenyat el web.

El projecte La memòria de les cases pretén localitzar i fer públics els edificis on han viscut, han treballat o han creat alguns d’aquests sitgetans il·lustres. I, al mateix temps, també vol homenatjar les seves significatives aportacions. Ho fem de manera visible, per a que tothom tingui accés a aquests pessics d’història, però també amb una voluntat didàctica i educativa per a aquests episodis adquireixin el relleu que els correspon.

La memoria de les cases

fulleto A corregit